DPF BMW – metoda bezpieczna dla samego wkładu rdzenia filtra