DAF po lifcie czyszczenie oraz naprawa wypchniętego wkładu DPF